Publicatie particulieren camerabeelden van diefstal of vernieling

Formele titel: 
Wetsvoorstel publicatie door particulieren van camerabeelden van diefstal of vernieling
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud:
Dit wetsvoorstel regelt dat burgers en bedrijven camerabeelden van misdrijven mogen publiceren ter ondersteuning van de opsporing, mits:

  1. het uitsluitend gaat om diefstal of vernieling. Inbraak is daaronder inbegrepen;
  2. het feit duidelijk zichtbaar is op de beelden;
  3. er aangifte is gedaan en de beelden ter beschikking van de politie worden gesteld;
  4. de identiteit van de verdachte niet bekend is;
  5. andere personen dan de verdachte niet herkenbaar in beeld worden gebracht.

Consultatie is opengesteld van 23 april tot en met 4 juni 2015.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.