ZVH Brabant Zuidoost is volop in ontwikkeling

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is volop in ontwikkeling: van het herwaarderen van de eigen rol ten opzichte van gemeenten tot het bundelen van de krachten met nabijgelegen regio’s. We spraken met manager Godfried van Gestel, sinds juni 2018 directeur van het ZVH Brabant Zuidoost.

'De kunst is om elkaar in de regio steeds aan te blijven vullen. Daarnaast mag de samenwerking ook wat swingender. Ik wil zo min mogelijk drempels.' Het interview is het derde in een reeks over Zorg en Veiligheid.

Het zorg- en veiligheidshuis kan worden gezien als gildehuis. Centrale vraag

Van Gestel gaat, naast de ontwikkelingen in Brabant Zuidoost, ook in op het Zorg- en Veiligheidshuis in het algemeen: 'Centrale vraag is: is  het zorg- en veiligheidshuis een tijdelijk construct om partijen met elkaar te laten samenwerken of dient het een zelfstandige entiteit te blijven die een spilfunctie heeft in het realiseren van succesvolle samenwerking op regie op zorg en veiligheid, complexe casuïstiek, radicalisering, re-integratie ex-gedetineerden en eventuele andere onderwerpen?'

Meer informatie

Lees het interview met Godfried van Gestel:

Zie ook

Lees ook het interview met Myriam Kooij, programmamanager persoonsgerichte aanpak in Midden-Nederland, en het interview met manager Leon Langenberg en procesregisseur Anne Willemsen van ZVH De Markiezaten in Bergen op Zoom: