Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek ontschot dagelijks

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek maakte de afgelopen jaren een grote ontwikkeling door. Dit heeft geleid tot de breed gevoelde wens, door zowel het Veiligheidshuis als ketenpartners, om de samenwerking de komende jaren nog verder te versterken.

We spraken met Erik Duijf, coördinator bij het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.

Onder één dak

Duijf: 'Het Veiligheidshuis werkt samen met ketenpartners onder één dak: in dit pand zitten interne afdelingen van de gemeente zoals Wmo, sociale zaken en team jeugd, partners uit de veiligheids- en zorgketen en zijn er korte lijnen met handhaving. Nu al merken we dat dit zijn vruchten afwerpt: het fysiek onderbrengen van ketenpartners helpt om een sluitende aanpak te realiseren, omdat ketenpartners elkaar – letterlijk – tegenkomen. Door dit hele concept samen op te bouwen en de korte lijnen die daarbij ontstaan, krijgen we dingen snel geregeld. Het ‘ontschotten’ gebeurt hier dan ook dagelijks.'

Meer informatie

Lees het interview met Erik Duijf:

Zie ook

Lees ook de interviews met Godfried van Gestel, directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, Myriam Kooij, programmamanager persoonsgerichte aanpak in Midden-Nederland, en manager Leon Langenberg en procesregisseur Anne Willemsen van ZVH De Markiezaten in Bergen op Zoom: