Regulering wietteelt

Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelde de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’. Tijdens de jaarvergadering in juni 2016 omarmde ALV van de VNG het rapport en advies van de werkgroep.

Het failliet van het gedogen

Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig om tot oplossingen te komen.

Dat concludeert de bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid in het rapport ‘Het failliet van het gedogen'. Op weg naar de cannabiswet. De werkgroep pleit voor vernieuwd softdrugsbeleid.

Het failliet van het gedogen is een uitgave van de bestuurlijke werkgroep modernisering Cannabisbeleid, in opdracht van het VNG-bestuur, november 2015. 

VNG Dossier