Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De ALV van de VNG omarmt het rapport en advies van de werkgroep.

Dit bleek vandaag tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Drie pijlers

Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  1. Preventie gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Intensieve handhaving en repressie gericht op het bestrijden van de illegale teelt en verkoop en van de criminele netwerken die deze teelt en verkoop in handen hebben
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik.

Oproep gemeenten

Gemeenten roepen het Rijk op tot een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen. Er zijn veel gemeenten die graag een bijdrage willen leveren. De uitkomsten van de experimtenten leveren de input voor een nieuw landelijk beleidskader en een juridische vertaling in een cannabiswet.

Meer informatie

Update 21 februari 2017:

De Tweede Kamer nam 21 februari het initiatiefvoorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan. Daarmee is naar de mening van de VNG een forste stap vooruit gezet. De VNG is er voorstander van dat in de formatie een besluit wordt genomen om regelgeving in de geest van dit wetsvoorstel nader uit te werken.