Veiligheidsbeleid

Gemeenten hebben de regie over het veiligheidsbeleid, maar hebben hun veiligheidspartners hard nodig om dit beleid tot een succes te maken.

VNG-standpunt

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelde de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’. Tijdens de jaarvergadering in juni 2016 omarmde ALV van de VNG het rapport en advies van de werkgroep.

Beleidsregels cameratoezicht

Nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.