Openbare orde en veiligheid

Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, geven een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat gemeenten dit in een vroegtijdig stadium signaleren. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van politie en gemeentelijke handhavers.

VNG-standpunt

De VNG zet in op een juiste balans tussen openbare orde en veiligheid zodat mensen zien dat de politie er is om op tijd signalen op te vangen en door te geven, én om de orde in de eigen wijk of buurt te handhaven. Ook willen gemeenten een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke handhaver (boa).

Zorg + Veiligheid

Met oog op goede ondersteuning en zorg aan hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners.

Meer hierover in ons portal Zorg + Veiligheid:

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Kinderbescherming, veiligheid op straat, bestrijding van georganiseerde misdaad, maar ook het voorkomen van discriminatie in beleid en regelgeving: op allerlei manieren dragen gemeenten bij aan de Global Goal 16 voor vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

Strategisch Beraad Veiligheid (SBV)

Het SBV is het bestuurlijk overleg over veiligheid tussen Rijk en gemeenten. Het SBV overlegt drie tot vijf keer per jaar. De onderwerpen betreffen veiligheid in de brede zin: zowel fysieke als sociale veiligheid.