Veilig ondernemen

Gemeenten kunnen bijdragen aan het reduceren van het aantal overvallen op ondernemers. De gemeente heeft immers de regie op het lokale integraal veiligheidsbeleid, vanuit deze rol coördineert de gemeente de preventieve activiteiten om het aantal overvallen terug te dringen.

Factsheet Overvallen

Facsheet over de rol van de gemeente, de instumenten en raakvlakken met andere veiligheidsthema's.