Experiment 'gesloten coffeeshopketen' in voorbereiding

Hoe staat het met het 'Experiment gesloten coffeeshopketen'? De precieze inrichting van het experiment wordt voor de zomer helder. Ministers Grapperhaus (JenV) en Bruins (Medische Zorg) beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer het traject.

De VNG heeft kennisgenomen van de brief, deze wordt in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid besproken. We komen binnenkort met een reactie.

Onafhankelijke adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van professor Knottnerus brengt uiterlijk 31 mei advies uit over de vormgeving van het experiment. In het najaar doet de commissie een voordracht van de (6 tot 10) gemeenten die gaan experimenteren. 

Experimenteerwet en AMvB

Om het experiment mogelijk te maken, is een 'experimenteerwet' nodig. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel voor het zomerreces in te dienen bij de Tweede Kamer. Er is ook een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig voor de randvoorwaarden, zoals de eisen aan de hennepteelt en de verkoop in coffeeshops. Deze AMvB is naar verwachting in het 3e of 4e kwartaal van 2018 gereed.

Doel van de experimenten

De uitkomsten van de experimtenten zijn input voor een nieuw landelijk beleidskader en een juridische vertaling in een cannabiswet. Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  1. Preventie gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Intensieve handhaving en repressie gericht op het bestrijden van de illegale teelt en verkoop, en de criminele netwerken die deze teelt en verkoop in handen hebben.
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel/inkoop (de ‘achterdeur'), verkoop en gebruik (‘de voordeur’).

Meer informatie