Softdrugsbeleid

'Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.' Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft het rapport en advies van de werkgroep omarmd.

VNG-standpunt

Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  1. Preventie: het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Intensieve handhaving en repressie: het bestrijden van de illegale teelt en verkoop door de criminele netwerken.
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en gebruik.

Wetsvoorstellen

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK