Prostitutie - Beleid, wet- en regelgeving

Wetsvoorstel regulering prostitutie (32.211)

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 3 maart 2014 een wijzigingsvoorstel ten aanzien van de prostitutiewet ingediend. Twee onderdelen van de wet worden geschrapt: de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. De overige onderdelen van het wetsvoorstel, waaronder de leeftijdsverhoging, de uniform vergunningenplicht en registers voor geweigerde vergunningen en escortvergunningen blijven overeind.

Het streven is om de uniform vergunningenplicht per 1 januari 2015 in werking te laten treden.