Sleuren en sturen: politie en lokaal bestuur in 2017

Prof. dr. Pieter Tops presenteerde gisteren zijn essay over de gezagsrol van de burgemeester in het nieuwe politiebestel tijdens een Atriumlezing bij de VNG. Pieter Tops schreef het essay in opdracht van de VNG.

Het essay is een vervolg op Pieter Tops' boekje uit 2010: 'Sleuren of sturen: gemeenten en de sturing van veiligheid en politie'. Ook dat boekje schreef hij in opdracht van de VNG, in aanloop naar de vorming van de Nationale Politie.

Constateringen

In zijn essay constateert Pieter Tops onder meer de volgende punten:

 • Door veel burgemeesters wordt respect en waardering uitgesproken over het feit dat 'tijdens de verbouwing de winkel open bleef'. Als het moet, dan staat de politie er, en zitten ze aan tafel met de burgemeester.
 • Het lokale veiligheidsbeleid en de lokale veiligheidsorganisatie zijn versterkt. Een actieve en offensieve rol van burgemeester is blijvend nodig.
 • Er is tevredenheid bij burgemeesters over het functioneren van de nationale politie en driehoeksoverleg op bovenlokaal niveau
 • Burgemeesters hebben behoefte aan meer rechercheurs op lokaal /regionaal niveau in verband met opsporing misdaadproblemen (van woninginbraak tot georganiseerde criminaliteit)
 • De klassieke verhoudingen/taakverdeling in de driehoek verdwijnt: meer optreden vanuit 1-overheidsgedachte.
 • Er is meer aandacht nodig voor samenhang tussen veiligheids- en sociaal domein, juist ook bij politie.

Toekomst

De komende jaren vragen volgens Tops onder meer de volgende zaken om meer aandacht:

 • De kwaliteit van het lokaal veiligheidsbeleid, inclusief de regisseursrol van de gemeente/burgemeester en de aanpak van ondermijning.
 • Extra recherche-capaciteit, kwaliteit bij de basisteams/districten en betere samenwerking tussen wijkagenten en opsporing.
 • Versterking van de buffers tussen politie en landelijke politiek. Burgemeesters meer in de bres laten springen voor de politie.
 • Veiligheidsbeleid en sociaal beleid moeten beter afgestemd, binnen gemeenten, maar ook vanuit politie.
 • De intelligencefunctie van gemeenten moet worden verstrekt.

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid bespreekt in januari het essay.

Meer informatie

Hieronder het essay van Pieter Tops:

Zie ook