Politie

Veel veiligheidsvraagstukken spelen in de wijk of buurt en vragen een goed samenspel van politie, justitie en lokaal bestuur.

VNG-standpunt

De VNG is voor behoud van de samenwerking tussen lokaal bestuur en politie, burgemeesters moeten een grotere rol krijgen bij beslissingen over de inzet van politiecapaciteit.

Met oog op terrorismedreiging, radicalisering en een toename van het aantal verwarde personen, blijft  investeren in een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige politie noodzakelijk, daarbij pleiten we voor een versterkte positie van de wijkagent.

Verder zijn we een voorstander van een betere inbedding van de nationale politie in de checks and balances van ons democratisch staatsbestel.

Bureau Regioburgemeesters

De regioburgemeesters vertegenwoordigen het gezag op de openbare orde en handhaving. Het collectief van regioburgemeesters overlegt periodiek op landelijk niveau met de minister van JenV, het College van Procureurs Generaal (PG's) en de korpsleiding van de politie. Bureau Regioburgemeesters ondersteunt de regioburgemeesters bij al hun landelijke taken op het gebied van politie en veiligheid.

Wetsvoorstellen

Wijzigingswet meldkamers

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling