Politie

Veel veiligheidsvraagstukken spelen in de wijk of buurt en vragen een goed samenspel van politie, justitie en lokaal bestuur.

VNG-standpunt

De VNG zet zich in voor behoud van de samenwerking tussen lokaal bestuur en politie. Burgemeesters moeten een grotere rol krijgen bij beslissingen over de inzet van politiecapaciteit.

Met oog op ontwikkelingen als terrorismedreiging, radicalisering en een toename van het aantal verwarde personen, blijft  investeren in de doorontwikkeling van een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige politie noodzakelijk. We zetten ons daarom in voor een hogere kwaliteit van de opsporing en versterkte positie van de wijkagent.

De VNG wil een betere inbedding van de nationale politie in de checks and balances van ons democratisch staatsbestel.

Lees meer over

Het landelijk kader van Veiligheidshuizen, gezamenlijk factsheet
van de verschillende partners in het Veiligheidshuis.