Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel: 
Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen (Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops)
Kamerstuknummer: 
34165

Inhoud:
Het wetsvoorstel voorziet in twee aanpassingen van de Opiumwet waarmee wordt beoogd de bij het Nederlandse softdrugsbeleid betrokken belangen van de volksgezondheid, de openbare orde, de algemene veiligheid van personen en goederen en de rechtszekerheid, beter te waarborgen.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 21 februari 2017.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.