Wet aanpak woonoverlast

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Dijkhoff tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)
Kamerstuknummer: 
34007

Inhoud
Het doel van de voorgestelde regeling is om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij dit voorstel effectief en maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken.

Aangenomen op 22 december 2016 door de Tweede Kamer en op 24 januari 2017 aangenomen door de Eerste Kamer.

Staatsblad
2017/113 (inwerkingtreding)

Inwerkingtreding: 
1 juli 2017