Besluit kansspelen op afstand

Formele titel: 
Ontwerpbesluit kansspelen op afstand
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
Dit ontwerpbesluit stelt regels ter uitvoering van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken 33996). Het strekt er toe een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand tot stand te brengen dat voldoet aan de bestaande en toekomstige vraag naar onlinekansspelen en dat de speler een hoog beschermingsniveau biedt. 

Internetconsultatie loopt van 11 september 2018 tot en met 6 november 2018.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.