Wetgevingskalender

Verruiming sluitingsbevoegdheid Opiumwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34763

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34349

Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34165

Wet aanpak woonoverlast

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34007
Inwerkingtreding: 
1 juli 2017