Wetgevingskalender

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (controversieel verklaard)

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34641

Verruiming sluitingsbevoegdheid Opiumwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34763

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34349

Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34165

Wet aanpak woonoverlast

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34007
Inwerkingtreding: 
1 juli 2017

Terugdringen van geweld onder invloed van middelen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33799
Inwerkingtreding: 
1 januari 2017

Verruiming fouilleerbevoegdheden

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33112
Inwerkingtreding: 
1 juli 2014