Wetgevingskalender

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34997

Verruiming sluitingsbevoegdheid Opiumwet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34763
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34349
Inwerkingtreding: 
1 augustus 2019

Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34165