Wijziging Boa-beleidsregels: stand van zaken

November 2017 stuurde de VNG het ministerie van JenV een brief over de beleidsregels Boa en bijbehorende domeinlijsten. De brief bevat onze inventarisatie van behoeften bij gemeenten aan wijziging van de beleidsregels en uitbreiding van de bevoegdheden van boa's.

Aanleiding was het plan van VenJ om de Boa-beleidsregels en de domeinlijsten aan te passen. Begin dit jaar is in het Strategisch Beraad Veiligheid (op 5 februari) afgesproken hierover een apart overleg te starten, onder andere naar aanleiding van onze brief (zie onderaan dit bericht).

Werkgroepen

In maart was er een eerste brede bijeenkomst met vertegenwoordigers van de VNG, enkele gemeenten, de politie, het OM en het ministerie van JenV.  Afgesproken is toen om enkele ervaren knelpunten/wensen nader uit te zoeken en hiermee in kleinere werkgroepen aan de slag te gaan. In het Strategisch Beraad Veiligheid van 17 september stond de voortgang van de gesprekken op de agenda

Aanpassingen per 1 januari 

Per 1 januari 2019 worden in ieder geval de volgende aanpassingen in de bevoegdheden van boa's doorgevoerd:

  • Toevoegen van handhaving op negatie van D-borden (jo. artikel 62 en bijl. I RVV).
  • Rijden zonder verzekering op brommers/snorscooters (artikel 30 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).
  • Gebruik signalen/toeteren (artikel 28 RVV): het onnodig geven van geluids- en knippersignalen wordt vaak als overlastgevend ervaren.
  • Onnodig geluid (artikel 57 RVV);

Over de andere door de VNG aangedragen onderwerpen vinden nog steeds intensieve gesprekken plaats. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we hierover via de VNG-website.

Meer informatie

Hieronder onze brief aan het ministerie (op dat moment nog 'Veiligheid en Justitie') met de bijlage.