Instructiefilm over samenwerking politie en boa’s

Zowel de politie als de gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte (boa's) werken aan veiligheid en leefbaarheid op straat. Er wordt vaak gezegd zij beter moeten samenwerken. Maar waarom, en hoe dan? Wat levert het op?

De antwoorden op deze vragen zijn verpakt in een interactieve instructiefilm. De film is op 14 november gelanceerd tijdens de Dag van de BOA.

Opbouw film

Peter Vogelzang (plv. voorzitter van het BOA platform en voormalig korpschef), Tjeerd van Bekkum (burgemeester van Smallingerland en lid van de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid) en Jaco van Hoorn (hoofd operatiën en plv. politiechef) geven in de film antwoord op de vraag: ‘Waarom zouden politie en boa's moeten samenwerken?’.

Daarnaast komen vijf samenwerkende boa/politie-koppels aan het woord. Zij geven tips en tricks en vertellen wat de samenwerking oplevert, zoals meer tijd op straat en een verhoogde leefbaarheid en veiligheid. 

Instructiemateriaal

De film wordt gebruikt als instructiemateriaal op de Politieacademie en bij de boa-opleidingen van ROC’s. Daarnaast is de film zeer geschikt als leidraad in overleggen tussen politie en boa’s. De film is interactief en bestaat uit verschillende aanklikbare onderdelen: waarom, hoe en wat levert het op. 

Achtergrond

Aanleiding voor de film zijn richtinggevende beleidstukken opgesteld vanuit het ministerie van V&J. De politiechef heeft als direct toezichthouder de opdracht om boa’s en de politie beter te laten samenwerken.

Het is lastig om beide partijen op hetzelfde moment bij elkaar te brengen en soms kennen ze elkaar niet. Daarom ontstond het idee een tool te ontwikkelen waarbij de verbinding in de samenwerking centraal staat.

Werkgeversdagen

Om de verbinding tussen boa’s en politie te bevorderen, worden ook werkgeversdagen georganiseerd. Daar ontmoeten werkgevers, beleidsmakers, teamchefs en leidinggevenden van basisteams elkaar om te praten over samenwerking.

In de eenheden Oost-Nederland, Midden-Nederland en Rotterdam vonden deze dagen al plaats, de samenwerkingsfilm is hier enthousiast ontvangen. Het streven is om de werkgeversdagen in de toekomst in alle eenheden te organiseren.

Meer informatie

De instructiefilm is een coproductie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie en de Politieacademie. De film staat op de site van het CCV: