Handboek Demonstreren ’Bijkans heilig’

Eberhard van der Laan verklaarde het demonstratierecht enkele jaren geleden ‘bijkans heilig’. Nog op zijn initiatief kwam een handreiking tot stand voor het in goede banen leiden van demonstraties in het spanningsveld van uitingsvrijheid, handhaven van de openbare orde en de wet.

De publicatie, Demonstreren 'Bijkans heilig',  geeft een overzicht van instrumenten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aandachtspunten. Het handboek is bedoeld als hulpmiddel, het doel was niet om tot uniform beleid of tot een uniforme werkwijze te komen.

Meer informatie

Demonstreren 'Bijkans heilig' kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen diverse NGO’s, de OVSE, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam.