Reactie op rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’

donderdag 17 mei 2018

Geachte mevrouw Ollongren,

Op 1 december heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: Onderzoeksraad) het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' uitgebracht, met zeven aanbevelingen voor een betere beheersing ervan. Twee aanbevelingen zijn aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gericht.

Op grond van artikel 73 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid ontvangt u hierbij ons standpunt. Daarnaast geven we enkele algemene noties mee die naar onze mening opgenomen zouden moeten worden in het beleid van het Kabinet.