Openbare ordebevoegdheden

Informatie over gemeentelijke handhavers (buitengewone opsporingsambtenaren, boa's), de informatiedeling over ex-gedetineerden, bestuurlijke boete, inzet van drones en camertoezicht, en de aanpak van diverse vormen van overlast.

VNG-standpunt

De gemeentelijke handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol bij de aanpak van veelvoorkomende overlast en ergernissen. De VNG pleit voor uitbreiding van het takenpakket en de bevoegdheden, boa's zouden bijvoorbeeld moeten kunnen optreden tegen lichte verkeersovertredingen. En politie en handhavers moeten samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, ieder vanuit de eigen rol.

Ex-gedetineerden: informatievoorziening

Een burgemeester krijgt via Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden. Het samenwerkingsmodel bij de nazorg van ex-gedetineerden richt zich primair op het op orde krijgen van basisvoorzieningen voor volwassen (ex-) gedetineerden in de de gemeente van hervestiging.

Wetsvoorstellen

Verruiming sluitingsbevoegdheid Opiumwet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Lees meer over

Dossier van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) over gemeentelijke handhavers.