Wetgevingskalender

Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35152

Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35079