Integriteit en ondermijning: 'meer instrumenten nodig'

De nieuwe Wet op de ondermijning moet niet alleen dienen om invloed van criminelen tegen te gaan, stellen Liesbeth Spies (voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters) en Hubert Bruls (vice-voorzitter van de VNG) vandaag in Trouw. 

In het regeerakkoord is afgesproken dat er op korte termijn een Wet op de ondermijning komt. Aanleiding daarvoor waren in eerste instantie signalen dat het voor criminelen (te) makkelijk is om via stromannen, of zelf, invloed uit te oefenen op het lokale bestuur. Hierdoor wordt de rechtsstaat ondermijnd en ontstaat er een gevaarlijke vermenging van onder- en bovenwereld.

Breder kijken

De recente casus in Brunssum laat zien dat we bij de nieuw op te stellen Wet op de ondermijning veel breder moeten kijken dan alleen beïnvloeding van het openbaar bestuur door criminelen en dat ruimer integriteitsingrijpen soms nodig is. Dat kan de lokale democratie best aan, maar niet met twee handen op de rug.

Instrumenten burgemeester

'Dus minister, laat Brunssum de aanleiding zijn om snel de wet aan te passen en de verantwoordelijkheden en instrumenten van een burgemeester voor het bevorderen en bewaken van de integriteit beter in balans te brengen', aldus Liesbeth Spies (NGB) en Hubert Bruls (VNG) in het artikel in Trouw.

Meer informatie

Hieronder het artikel zoals gepubliceerd in Trouw en de brief over integriteit in het lokaal bestuur die de VNG en het NGB aan minister Ollongren (BZK) stuurden.