Ondermijning

De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

VNG-standpunt

Ondermijning is meer dan georganiseerde criminaliteit alleen. Ondermijning heeft ook te maken met een weerbare samenleving, en een weerbaar en integer lokaal bestuur en ambtenarenapparaat. De VNG pleit voor deze bredere scope.

Expertteam voor vragen of casussen

Er is een expertteam samengesteld waar lokale politieke partijen, griffiers en burgemeesters terecht kunnen met specifieke vragen of casussen. Het expertteam is een samenwerkingsproject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Avans Hogeschool.

Het expertteam is bereikbaar via: