Ondermijning

De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

VNG-standpunt

De aanpak van ondermijning moet zich richten op georganiseerde criminaliteit én op het waarborgen van de integriteit in het openbaar bestuur. Het kabinet is te terughoudend met nieuwe wetgeving, de VNG vraagt om extra bevoegdheden. We pleiten voor een structureel Ondermijningsfonds, dat o.a. gevoed wordt uit afgepakt crimineel vermogen. Lees verder:

Expertteam voor vragen of casussen

Er is een expertteam samengesteld waar lokale politieke partijen, griffiers en burgemeesters terecht kunnen met specifieke vragen of casussen. Het expertteam is een samenwerkingsproject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Avans Hogeschool.

Het expertteam is bereikbaar via: