Oproep tot het insturen van voorbeeldmateriaal Jaarwisseling

De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokken zich in om dit via voorlichting, preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen mooi en veilig feest te laten zijn, zonder geweld en vernielingen. 

De VNG wil gemeenten hierin graag ondersteunen door te zorgen dat op een eenvoudige manier goede voorbeelden en instrumenten kunnen worden gedeeld.

Breed platform

We maken hier nu een start mee, zodat dit jaar al geprofiteerd kan worden van elkaars kennis en ervaring. Komend jaar willen we dit samen met gemeenten uitbouwen tot een breed platform met voorbeelden, dat we voeden met nieuwe ervaringen en materiaal.

Oproep aan gemeenten

We roepen gemeenten op om hun goede voorbeelden en instrumenten met elkaar te delen. Denk aan: een plan van aanpak Oud en Nieuw, een besluit voor een verbodsgebied voor vuurwerk, een communicatieplan, een beleidsplan of document over samenwerking, maar ook een website of voorlichtingsfilmpje. Kortom, er is zeer veel dat geschikt is om als praktijkvoorbeeld te delen met collega’s.

Mogelijke onderwerpen

Naast vuurwerk (inclusief carbidschieten, vreugdevuren, wensballonnen) gaat het om zaken als (het voorkomen van) overlast/managen van overlastplegers, (het voorkomen van) vernielingen en een veilige publieke taak. Maar ook om: preventie, voorlichting/communicatie en het organiseren van samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten, politie, brandweer en justitie 

Databank Praktijkvoorbeelden

De voorbeelden stellen we beschikbaar via de VNG Databank Praktijkvoorbeelden. Op basis van het aangeleverde materiaal zorgen we voor onderverdeling in duidelijke thema’s en goede zoektermen. De eerste voorbeelden zijn al beschikbaar:

Hoe aanleveren?

Lever uw voorbeeld(en) aan via martine.meijers@vng.nl. Om de voorbeelden zo snel mogelijk in de databank op te kunnen nemen, is het voor ons handig als u in de mail kort vermeldt:

  • De betrokken gemeente(n).
  • Het jaar van publicatie.
  • Het thema (bijvoorbeeld: jaarwisseling algemeen, vuurwerk, overlastplegers, vernielingen, veilige publieke taak).
  • Het soort voorbeeld (bijvoorbeeld: beleidsdocument, plan van aanpak, besluit, website, filmpje).
  • Eventueel een contactpersoon (als er iemand is die over het voorbeeld benaderd kan worden.

Ook handig voor collega’s is een korte toelichting van een paar zinnen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!