Oproep tot het insturen van voorbeeldmateriaal Jaarwisseling

De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokken zich in om dit via voorlichting, preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen mooi en veilig feest te laten zijn, zonder geweld en vernielingen. 

De VNG wil gemeenten hierin graag ondersteunen door te zorgen dat op een eenvoudige manier goede voorbeelden en instrumenten kunnen worden gedeeld.

Oproep aan gemeenten

Net als vorig jaar roepen we gemeenten op om hun goede voorbeelden en instrumenten met elkaar te delen. Denk aan: een plan van aanpak Oud en Nieuw, een besluit voor een verbodsgebied voor vuurwerk, een communicatieplan, een beleidsplan of document over samenwerking, maar ook een website of voorlichtingsfilmpje. Kortom, er is zeer veel dat geschikt is om als praktijkvoorbeeld te delen met collega’s.

Mogelijke onderwerpen

Naast vuurwerk (inclusief carbidschieten, vreugdevuren, wensballonnen) gaat het om zaken als (het voorkomen van) overlast/managen van overlastplegers, (het voorkomen van) vernielingen en een veilige publieke taak. Maar ook om: preventie, voorlichting/communicatie en het organiseren van samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten, politie, brandweer en justitie 

Databank Praktijkvoorbeelden

De voorbeelden stellen we beschikbaar via de VNG Databank Praktijkvoorbeelden. Hier is al materiaal beschikbaar:

Hoe aanleveren?

Lever uw voorbeeld(en) aan via martine.meijers@vng.nl. Om de voorbeelden zo snel mogelijk in de databank op te kunnen nemen, is het voor ons handig als u in de mail kort vermeldt:

  • De betrokken gemeente(n).
  • Het jaar van publicatie.
  • Het thema (bijvoorbeeld: jaarwisseling algemeen, vuurwerk, overlastplegers, vernielingen, veilige publieke taak).
  • Het soort voorbeeld (bijvoorbeeld: beleidsdocument, plan van aanpak, besluit, website, filmpje).
  • Eventueel een contactpersoon (als er iemand is die over het voorbeeld benaderd kan worden.

Ook handig voor collega’s is een korte toelichting van een paar zinnen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!