Nieuw CCV-dossier kwetsbare overlastgevers

Wat te doen als mensen met verward gedrag woonoverlast veroorzaken? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) maakte een nieuw dossier Kwetsbare overlastgevers dat handelingsperspectief biedt aan gemeenten, woningcorporaties, hulpverleners en politie.

Het dossier maakt onderdeel uit van de themasite over de aanpak van (extreme) woonoverlast.

Meer informatie

Op de CCV-themasite Aanpak woonoverlast kunnen professionals ook een eigen casus beoordelen. Na het invullen van een aantal variabelen krijgen zij een beeld van de mogelijke interventies: