Nieuw focusblad Kernbeleid Veiligheid: fysieke veiligheid

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid publiceren we zogenaamde focusbladen. Er is nu een nieuw focusblad beschikbaar over fysieke veiligheid.

In dit focusblad beperken we ons tot de  thema’s brandveiligheid en crisisbeheersing. Op deze gebieden zijn de afgelopen tijd de nodige ontwikkelingen geweest en staan de betrokken partijen (waaronder de gemeenten) voor belangrijke uitdagingen. 

Focusbladen

In de focusbladen staan onderwerpen centraal waarvan duidelijk is dat ze een plek moet hebben in het integraal veiligheidsplan (IVP) van de gemeente, maar dat tegelijk vragen oproept, zoals: Welke raakvlakken zijn er met het veiligheidsdomein? Welke ‘kansen’ zijn er voor het veiligheidsbeleid.

Meer informatie