Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee een gemeente een integraal veiligheidsbeleid kan ontwikkelen. Interactieve beleidsontwikkeling staat hierbij centraal.

Digitale tools & formats

De methode Kenbeleid Veiligheid is voorzien van een aantal digitale tools en formats, gebundeld per stap: opstart, veiligheidsanalyse, prioritering, veiligheidsplan, en uitvoeringsplan.