Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee een gemeente een integraal veiligheidsbeleid kan ontwikkelen. Interactieve beleidsontwikkeling staat hierbij centraal.

Handreiking en formats

Met de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid kunt u als gemeente een integraal veiligheidsbeleid ontwikkelen. Daarnaast helpt de methode u ook in bredere zin regie te voeren op veiligheid.