Naar minder recidive: 'Koersen en kansen' zoekt projecten

Toekomstbestendige sanctie-uitvoering en verminderde recidive met behoud van een verantwoorde uitvoering van opgelegde sancties: dat is het doel van het programma 'Koersen en kansen' van het ministerie van JenV: eensamenwerking tussen justitie, zorg en het lokaal domein.

Het ministerie van JenV is op zoek naar bestaande en nieuwe initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit.

Oproep

Koers en kansen roept al haar (keten)partners op om vernieuwende en domeinoverstijgende initiatieven aan te dragen. Dit kan tot 30 april via het formulier op de vernieuwde site: www.sanctieuitvoering.nl. De initiatieven moeten passen binnen de drie veranderlijnen waarlangs Koers en kansen werkt:

  • de levensloop van de dader staat centraal
  • de sancties moeten aansluiten op de lokale situatie (veilig dichtbij)
  • het maatschappelijk resultaat is het belangrijkste doel

Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar koersenkansen@minvenj.nl

Vervolg

In de vervolgfase van Koers en kansen is er ruimte om te experimenteren en te onderzoeken welke veranderingen echt succes brengen. De leerpunten uit de afgeronde projecten leiden tot nieuwe initiatieven die succesvol zijn en dus duurzaam toegepast kunnen worden in de sanctie-uitvoering.

Meer informatie