Ex-gedetineerden

Gemeenten hebben een rol bij de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden, in dit dossier meer over de informatievoorziening, nazorg en de financiering. Zie ook: Re-integratie ex-gedetineerden

Informatievoorziening & nazorg

Een burgemeester krijgt via Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden. Het samenwerkingsmodel bij de nazorg van ex-gedetineerden richt zich primair op het op orde krijgen van basisvoorzieningen voor volwassen (ex-) gedetineerden in de de gemeente van hervestiging.