Is een kookworkshops aan huis (beroep aan huis) toegestaan en hoe zich dat verhoudt tot de DHW. Als men sec naar de wet kijkt zal er voldaan moeten worden aan de inrichtingseisen maar in een woonhuis is dat niet te doen. Hoe hiermee om te gaan?

Voor een woonhuis is dit inderdaad lastig vast te stellen. Van niet-bedrijfsmatige exploitatie zou slechts sprake zijn indien de kookstudio aan huis een besloten karakter heeft. Weliswaar is het zo dat men niet zomaar bij een kookstudio kan binnenlopen (zoals bijvoorbeeld bij een restaurant wel het geval is) maar een ieder kan een cursus bij een kookstudio aan huis boeken. Beslotenheid wordt slechts aangenomen als er in de regel besloten bijeenkomsten worden gehouden, waarbij tussen de bezoekers en de inrichting een duidelijke en min of meer duurzame band bestaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een sociëteit of een vereniging waarbij de toegang enkel openstaat voor leden. Ook bij een kookclub, waarbij enkel de leden van de club welkom zijn, zou bijvoorbeeld sprake zijn van een besloten en derhalve niet-bedrijfsmatige activiteit. Al het overige valt onder de noemer “kookstudio”: voor een commerciële kookstudio geldt het bovenstaande niet.