De gemeente is bezig met een toetsing drank en horecavergunning voor een café. Een van de eisen van deze wet is dat er een geldige verklaring sociale hygiëne overgelegd moet worden.

Een van de leidinggevende zegt dat dit niet hoeft omdat zij al 20 jaar ergens anders op een drank en horecavergunning heeft gestaan als leidinggevende. Valt dit onder het overgangsrecht?

Antwoord:

Een dergelijk verzoek valt onder het overgangsrecht indien deze persoon als bedrijfsleider of beheerder stond vermeld in een voor 1 januari 1996 verleende drankvergunning. Alleen dan behoeft deze persoon niet te beschikken over een bewijsstuk van sociale hygiëne. Het betreft hier overgangsrecht zoals neergelegd in artikel Vlll van de wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954 (Stb. 1995, 607).