VNG-reactie aangifte Slijtersunie vanwege pilot mengvormen

De Slijtersunie heeft de VNG verrast met de aankondiging aangifte te doen tegen de VNG vanwege de pilot Reguleren mengvormen winkel/horeca. Het is jammer dat de Slijtersunie naar dit zware instrument grijpt om een verschil van inzicht met de decentrale overheden op te lossen.

De VNG gaat graag met alle verantwoordelijken in gesprek over een goede balans tussen volksgezondheid enerzijds en een gezond winkelklimaat anderzijds. We hadden dan ook graag eerst het gesprek met de Slijtersunie gevoerd om te praten over hun bezwaren, we nodigen hen uit dit gesprek alsnog met ons te voeren.

Wat houdt de pilot in?

Gemeenten inventariseren in de pilot (met behulp van een onderzoeksbureau) de mengvormen in winkels en restaurants. Onderzocht wordt waar gemeenten en ondernemers tegenaan lopen met de huidige Drank- en Horecawet en wat de gewenste situatie is. Deelnemers aan de pilot doen dit niet lichtzinnig:

De regels voor de volksgezondheid en de openbare orde worden in acht genomen. De gemeenten en ondernemers moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Zo zijn bouwmarkten, supermarkten en winkels waar veel jongeren komen uitgesloten.

Evaluatie DHW

De VNG faciliteert de pilot en heeft geen bepalende en sturende rol in het onderzoek. De resultaten van de pilot gebruiken we voor de VNG-inbreng bij de evaluatie van de DHW (begin 2017). De pilot is eenmalig en loopt van april 2016 tot april 2017.

Aangifte Slijtersunie

De Slijtersunie wil met de aangifte de belangen beschermen van de eigen leden. Als het aan de Slijtersunie ligt, mag bijvoorbeeld een Fairtradewinkel geen wijn meer  verkopen. Maar de belangen van winkeliers worden door deze actie mogelijk geschaad.

Het uitdragen van een eigen visie is wat ons betreft geen reden voor strafrechtelijke vervolging van de ander. De VNG komt op voor het algemeen belang en wil een aangepaste, eigentijdse, handhaafbare  DHW die ruimte biedt aan de praktijk van vandaag.

Rechtsgelijkheid

De VNG-pilot staat voor rechtsgelijkheid. Winkels krijgen onder strenge voorwaarden meer ruimte voor alcoholverkoop. Slijters en horeca krijgen meer ruimte voor goederenverkoop. Voor de pilot - waar ruim 45 gemeenten aan meedoen - hebben zich dan ook diverse slijters aangemeld.