Implicatie rechtszaak Zwolle pilot mengvormen winkel/horeca

De Rechtbank Overijssel deed op 30 maart een uitspraak over het besluit van de burgemeester van Zwolle om niet handhavend op te treden tegen een boekwinkel die in beperkte mate zwak-alcoholhoudende drank aanbood aan klanten op de afdeling culinaire boeken.

De rechtbank vernietigde het besluit, met name omdat zij de casus niet als bijzonder ziet en de burgemeester dus niet had mogen weigeren om handhavend op te treden. De uitspraak vormt geen belemmering voor de pilot mengvormen winkel/horeca van de VNG. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt als volgt:

  • De rechtbank ziet de onderlinge samenhang in deze casus niet als bijzonder en dus had de burgemeester niet mogen weigeren van zijn bevoegdheid tot handhavend optreden gebruik te maken.
  • De Drank- en Horecawet (DHW) kent geen wettelijke bepaling waarin de mogelijkheid wordt geroepen om te experimenteren.
  • Het plan van aanpak van de gemeente biedt geen ruimte om niet handhavend tegen overtredingen van de DHW op te treden.   

Meer informatie