Factsheet informeert u over pilot ‘mengvormen winkel/horeca’

Met ondersteuning van de VNG startte een aantal Nederlandse gemeenten met de pilot reguleren 'mengvormen winkels/horeca’. In deze factsheet leest u meer over alle aspecten van deze pilot, zoals de aanleiding, opzet, voorwaarden en de rol van de VNG en gemeenten.  

Op 1 maart 2016 startte de pilot, waarin het ondernemers tijdelijk wordt toegestaan om een aantal mengvormen van winkel en horeca te voeren.

Pilot

In de pilot inventariseren en onderzoeken gemeenten in de praktijk welke mengvormen onder welke voorwaarden kunnen worden toegestaan. Hiermee willen gemeenten verkennen of regelgeving mogelijk is waarbij ondernemers meer ruimte krijgen voor mengvormen. In de factsheet leest u meer over de aanleiding, opzet,voorwaarden en de rol van de VNG/gemeenten rond deze pilot. 

Evaluatie 

Begin 2017 wil het Rijk de hele Drank- en Horecawet evalueren. Omdat nog weinig bekend is over de soorten mengvormen die bestaan en welke positieve en negatieve effecten deze hebben, willen gemeenten dit in de pilot onderzoeken zodat dit meegenomen kan worden bij de evaluatie. De pilot loopt tot 1 juli 2017 en de resultaten worden dan openbaar. 

Meer informatie