Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen

woensdag 5 september 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/051

Het wetsvoorstel “experiment gesloten coffeeshopketen” is in maart 2018 als concept voorgelegd aan o.a. de VNG voor consultatie. Tevens heeft een adviescommissie onder leiding van de heer Knottnerus in juni 2018 een aanvullend advies gegeven over de invulling van het wetsvoorstel.

Voor ons is dit het moment om u te informeren over de diverse ontwikkelingen en de inhoudelijke bijdrage die wij aan het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gegeven in het afgelopen half jaar.

In samenspraak met (een vertegenwoordiging van) de leden hebben we inhoudelijk gereageerd. De reactie van de VNG is positief kritisch. We hebben aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking: zoals de manier waarop evaluatie en monitoring plaatsvindt; de tijdsperiode van het experiment; de ruimte die aan gemeenten moet worden gegeven voor invulling van experimenten en de manier waarop coffeeshophouders en telers worden betrokken bij het experiment.