Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid over handhaving, toezicht en vergunningverlening. Een van de belangrijkste doelen van de per 1 januari 2013 vernieuwde wet is het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren.

Jurisprudentie

Wat mag wel? Wat niet? Kijk in onze Jurisprudentie Databank voor gerechtelijke uitspraken over de Drank- en horecawet.

Handhaving

Waar kunt u terecht voor informatie over de handhaving van de Drank- en Horecawet en waar voor informatie over alcoholbeleid? We zetten het voor u op een rij:

Lees meer over

Op 1 januari 2013 trad de vernieuwde Drank- en Horecawet (DHWS) in werking. De Handreiking DHW van het ministerie van VWS (juni 2012) beschrijft de gevolgen voor gemeenten.