Drank- en Horecawet

Standpunt VNG

VNG blij met nieuwe verhoogde leeftijdsgrens

Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet verhoogd van zestien naar achttien jaar. De VNG is blij met de nieuwe wet, omdat we steeds gepleit hebben voor een hogere leeftijdsgrens naar 18 jaar.

 

Actueel

Gemeenten krijgen hulp

Het toezicht op de Drank- en Horecawet gaat naar gemeenten. Zij krijgen hulp  bij hun nieuwe taak van het Expertisecentrum Handhaving DHW. Hier krijgt u alle informatie  over de praktische gevolgen van de wetswijziging, zoals het nieuwe toezicht en de vergunningverlening in de praktijk.

 

Modelverordening

Modelverordening paracommerciële horecabedrijven

Gemeenteraden moeten een verordening vaststellen om de paracommerciële horecabedrijven te reguleren. Zij hebben na de wetswijziging nog een jaar de tijd om de nieuwe verordening vast te stellen. Daarbij is het praktisch om de VNG modelverordening paracommerciële horecabedrijven te gebruiken.  

Handreiking / Praktijk

Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten

Om gemeenten goed voorbereid met de nieuwe taken en bevoegdheden van start te laten gaan, is er een zeer praktische handreiking beschikbaarDeze handreiking is bedoeld voor medewerkers binnen de gemeente, die de taak krijgen om de nieuwe toezichtstaak vorm te geven.