Agenda over Veiligheid

29 okt

Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. 

21 nov

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

29 nov

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

3 dec

Met de kennis die u op dit congres opdoet, kunt u samen met uw partners daadkrachtig de kwesties op het snijvlak van zorg, veiligheid en het sociaal domein aanpakken. U krijgt handvatten mee die u helpen te komen tot een oplossing voor deze complexe en domeinoverstijgende vraagstukken.

4 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

6 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

11 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) ervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

26 feb

De Federatie van Lokale Overheden in Israël nodigt Nederlandse burgemeesters, wethouders en relevante gemeenteambtenaren uit voor hun deelname aan haar jaarlijkse internationale gemeentelijke innovatiecongres en -beurs: MUNI WORLD. Deze vindt plaats van 26 tot en met 28 februari 2019.