Agenda over Veiligheid

11 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

26 feb

De Federatie van Lokale Overheden in Israël nodigt Nederlandse burgemeesters, wethouders en relevante gemeenteambtenaren uit voor hun deelname aan haar jaarlijkse internationale gemeentelijke innovatiecongres en -beurs: MUNI WORLD. Deze vindt plaats van 26 tot en met 28 februari 2019.