Agenda over Veiligheid

14 mei

Tijdens het symposium Kwetsbaarheid in de wijk komen thema’s aan bod rond de verbinding zorg en veiligheid voor kwetsbare burgers in de wijk en de stad.

13 jun

Congres van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden, een van de centra seksueel geweld in Nederland, bestemd voor iedereen die te maken heeft met de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld.

17 jun

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma Geweld hoort nergens thuis.