Vermoedens van radicalisering: wanneer melden?

Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP) ontwikkelde een werkwijze bij het melden van vermoedens van radicalisering. De werkwijze ondersteunt professionals in het jeugddomein bij het nemen van zorgvuldige besluiten over het delen van informatie.

Om gemeenten en hun ketenpartners verder te ondersteunen in het bespreekbaar maken van mogelijke signalen van radicalisering, biedt Platform JEP gemeenten de mogelijkheid om een werkatelier voor hun ketenpartners te organiseren.

Opzet van het werkatelier

In een werkatelier reflecteren professionals aan de hand van kritische beroepssituaties (eigen casuïstiek) op hun handelen. Er wordt stilgestaan bij de dilemma’s waar professionals voor staan, vanaf de eerste ‘niet pluis’-gevoelens tot aan wat wel en niet kan en de juridische aspecten van het delen van informatie bij vermoedens van radicalisering.

Doelgroep

Een werkatelier is bedoeld voor (onder andere) medewerkers van een wijk-/jeugdteam, jeugdbeschermers, jeugdhulpverleners, onderwijzers, wijkagenten en jongerenwerkers. Professionals leren werken met de werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering.

Meer informatie

Neem bij interesse voor een werkatelier contact op via: platformjep@minszw.nl of tel. 070 333 45 58.

Zie ook