Actieprogramma heeft aanpak radicalisering verbeterd

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Dat blijkt uit een evaluatie van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie V&J).

De verbeterpunten die worden aangedragen bieden de mogelijkheid om de aanpak verder te verbeteren en de maatregelen uit het actieprogramma een meer permanent en regulier karakter te geven.

Slagen gemaakt

De afgelopen jaren hebben gemeenten in Nederland al behoorlijk wat slagen gemaakt in de aanpak van jihadisme. In eerste instantie was de inzet gericht op personen die op het punt stonden uit te reizen of waren geradicaliseerd. Maar de afgelopen jaren is de focus naar voren verschoven, naar het in een vroeg stadium herkennen van personen die aan het radicaliseren zijn.

Grote, middelgrote gemeenten en kleine gemeenten die te maken hebben met radicalisering hebben een plan van aanpak opgesteld met meerdere maatregelen om radicalisering tegen te gaan.

Verschillen tussen gemeenten

Uit de evaluatie zijn verschillen gebleken tussen gemeenten. ‘En dat klopt ook’, aldus Theo Weterings (voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid), ‘gemeenten bepalen binnen een groter speelveld hun prioriteiten en kijken naar wat er lokaal nodig is. Dit zorgt ervoor dat grote gemeenten en gemeenten met problemen op het gebied van polarisatie en radicalisering sneller actie hebben ondernemen dan gemeenten die geen problemen signaleren in hun gemeenten.' Overigens gebeurt het signaleren van radicalisering niet vanuit de gemeente alleen, maar ook vanuit politie en andere partners.

Oproep

Theo Weterings: 'Dit neemt niet weg dat ik gemeenten oproep om radicalisering als prioriteit in het gemeentelijk veiligheidsbeleid op te nemen. Ik verwacht ook dat met de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. dit een belangrijk veiligheidsthema wordt.’

De VNG ondersteunt deze oproep en vraagt het Ministerie van V&J op om samenwerkingsverbanden te faciliteren voor kleine en middelgrote gemeenten die nu nog geen beleid hebben, en gemeenten die dat al wel hebben.

De middelen en opleidingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kunnen ondersteuning bieden in het vroegtijdig herkennen van polarisatie en radicalisering. We hopen dat deze middelen ook de komende jaren beschikbaar blijven voor gemeenten.

Meer informatie