Aanpak radicalisering

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de preventieve aanpak van radicalisering. Daarnaast hebben zij ook een cruciale rol bij het realiseren van een integrale lokale aanpak waarbij de verbinding zorg, onderwijs en veiligheid wordt doorontwikkeld en bestendigd. Lees verder

VNG-standpunt

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving: dat zijn wat de VNG betreft de uitgangspunten voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Kennis en advies

Wetsvoorstellen

Wet administratieve detentie

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Verblijf in een door een terroristische organisatie

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling