Aanpak radicalisering

Gemeenten heben een belanrijke rol in de preventieve aanpak van radicalisering. Daarnaast hebben zij ook een cruciale rol bij het realiseren van een integrale lokale aanpak waarbij de verbinding zorg, onderwijs en veiligheid wordt doorontwikkeld en bestendigd.

VNG-standpunt

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving: dat zijn wat de VNG betreft de uitgangspunten voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Verder lezen & leren

De VNG werkt met verschillende organisaties samen bij de aanpak van radicalisering, met name met:

Wetsvoorstellen

Strafrechtelijke aanpak terrorisme

Aangemeld voor plenaire behandeling in EK

Tegemoetkoming deelname terroristische organisatie

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad