Aanpak radicalisering

Gemeenten hebben een belanrijke rol in de preventieve aanpak van radicalisering. Daarnaast hebben zij ook een cruciale rol bij het realiseren van een integrale lokale aanpak waarbij de verbinding zorg, onderwijs en veiligheid wordt doorontwikkeld en bestendigd. Lees verder

VNG-standpunt

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving: dat zijn wat de VNG betreft de uitgangspunten voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Kennis en advies

Wetsvoorstellen

Strafrechtelijke aanpak terrorisme

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Tegemoetkoming deelname terroristische organisatie

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad