Aanpak radicalisering

Gemeenten heben vooral een belanrijke rol in de preventieve aanpak van radicalisering. 

VNG-standpunt

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving: dat zijn wat de VNG betreft de uitgangspunten voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Verder lezen & leren

De VNG werkt met verschillende organisaties samen bij de aanpak van radicalisering, met name met:

Wetsvoorstellen

Aanpassing uitzonderingspositie kerkgenootschappen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Strafbaarstelling verheerlijking terrorisme

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling