Wet werken naar vermogen in huidige vorm onuitvoerbaar

Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen biedt nu onvoldoende garanties om meer mensen aan het werk te helpen. Gemeenten lopen te grote financiële risico’s en ook voor burgers zijn de maatschappelijke effecten van de wet aanzienlijk. De VNG heeft hierover vandaag gesproken met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens de VNG zijn gemeenten nog steeds erg kritisch over de wet. In juni 2011 stemde 86% van de gemeenten tegen de toenmalige voorwaarden van de uitvoering van de Wet werken naar vermogen. Aangezien de voorwaarden sindsdien niet zijn veranderd, blijven gemeenten van mening dat het huidige wetvoorstel onuitvoerbaar is.

Knelpunten wegnemen
In het gesprek met de staatssecretaris heeft de VNG duidelijk gemaakt dat hij een aantal knelpunten moet wegnemen om de wet tot een succes te maken. De drie belangrijkste knelpunten voor gemeenten zijn de teruglopende rijkssubsidie voor de sociale werkvoorziening, de druk op het budget voor begeleiding van werkzoekenden en de bureaucratie rond de loondispensatie.

Meer informatie