Wetgevingskalender

Schrappen verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35105