Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein

Kwaliteit

Werken aan kwaliteit in het Sociaal Domein is blijvend werken aan verbetering, een voortdurende zoektocht van gemeenten naar wat goed is en wat beter kan, wat hiervoor nodig is en hoe een verbetering ook stand houdt. Het gesprek over wat we onder kwaliteit verstaan geeft verdieping en houvast. Belangrijke gesprekspartners zijn de inwoners, hun mening over geboden ondersteuning en hulp en hun ideeën voor veranderingen en inzet  zijn essentieel.

Samen met inwoners, vrijwilligers, aanbieders, professionals en gemeenten kunnen we leren van de praktijk om te streven naar (nog) betere ondersteuning en hulp, om na de transitie ook de doelen van de transformatie te realiseren.

Kwaliteit betekent voor ons terugkijken - hoe gaat het – en vooruit - hoe leren we, wat is de volgende stap in ontwikkeling - Gemeente Utrecht

Wat doet de Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein?

De Werkgroep Kwaliteit Sociaal Domein is een werkgroep voor en door gemeenten, ondersteund door de VNG. Het ministerie van VWS en de rijksinspecties zijn toehoorder. Voorzitter is Marlies Kennis (gemeente Utrecht). De werkgroep richt zich op de domeinen Jeugd en Wmo en zoekt daar vanuit de verbinding met andere domeinen.
Wat doet de werkgroep?

  • Delen en toegankelijke maken van kennis en ideeën over kwaliteit binnen de thema’s waar de werkgroep zich op focust. Het gesprek over kwaliteit stimuleren en voeden. 
  • Oppakken van onderwerpen waarop landelijke actie nodig is.
  • Lobby voor wetgeving die aansluit bij gemeentelijke praktijk en de leefwereld van de inwoners.

Wie zijn de leden van de werkgroep?

  • Gemeenten: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Ede, Geldrop-Mierlo, Leeuwarden, Lelystad, Medemblik, Purmerend, Regio Twente, Twenterand, Utrecht, Venray
  • Gemeente Utrecht is voorzitter
  • Het ministerie van VWS en de rijksinspecties nemen deel als toehoorders
  • VNG-adviseurs ter ondersteuning
  • Voor specifieke onderwerpen worden experts uitgenodigd.