Veranderingen in 2018 | LCSD

Veranderingen vanaf 1 januari 2018

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) in november 2016 stelden de leden een plan vast over de toekomst van een aantal landelijke voorzieningen in het sociaal domein. Die voorzieningen zijn tijdelijk door de VNG bekostigd vanuit het Gemeentefonds. Besloten is dat de VNG haar activiteiten op dat gebied vanaf 2018 beëindigt.

Het team Landelijke coördinatie sociaal domein beheert sinds 2015 de landelijke raamcontracten die de VNG heeft gesloten op grond van de Jeugdwet en de Wmo. De werkzaamheden worden tot en met 2017 bekostigd uit het Gemeentefonds. Op de algemene ledenvergadering in juni hebben de leden besloten om de functie te continueren en de gemeentefondsbekostiging te vervangen door het nieuwe Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Hieronder vindt u informatie over de instellingen/taken die in 2017 nog vanuit de VNG zijn gecontracteerd en bekostigd maar waarvoor in 2018 een andere aanpak gaat gelden.

Rapportages 2018

  • Jaarrapportage Vertrouwenswerk AKJ 2018 (binnenkort). De continuïteit van AKJ  wordt landelijk geregeld. Meer informatie leest u hier.
  • Rapportage De Kindetelefoon 1e halfjaar 2017 De continuïteit van De Kindertelefoon wordt landelijk geregeld. Meer informatie leest u hier