Onafhankelijke cliëntondersteuning: inventarisatie van verschijningsvormen

Organisatie: 
Movisie, VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

Cliëntondersteuning: hoe bied je het goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners? Movisie en de VNG deden onderzoek in 29 gemeenten. 'Onafhankelijke cliëntondersteuning' biedt een doorsnede uit de praktijk van cliëntondersteuning in het sociaal domein. Zowel beleid als praktijk komen aan bod, inclusief knelpunten en aanbevelingen.