Landelijke regeling tolkvoorziening zintuiglijke beperking 2015

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

Landelijke afspraken namens alle gemeenten voor de specialistische ondersteuning ‘doventolk in de leefsituatie’ en 'doventolk in de werksituatie'. Voor de gebruikers van de tolkvoorziening blijft bijna alles hetzelfde. De bemiddeling van, en voorlichting over de tolkvoorziening loopt in 2015 net als voorgaande jaren via Tolknet. Een aanvulling op de huidige uitvoering is dat we het gebruik, waar het kan, van ‘de tolk op afstand’, willen stimuleren.