Handreiking Sturing en bekostiging sociaal domein: stoomcursus bestuurders

Organisatie: 
KPMG Plexus
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2014

Deze stoomcursus geeft een overzicht van de belangrijkste instrumenten die bestuurders hebben om het nieuwe stelsel van maatschappelijke ondersteuning binnen de eigen gemeente vorm te geven. Dit document toont de keuzemogelijkheden van gemeenten op het gebied van de complexe samenhang van sturing en bekostiging, inclusief de voor- en nadelen.

Met deze stoomcursus kan de lezer snel een visie vormen op sturing- en bekostigingsvraagstukken binnen het sociale domein en kan hij/zij argumenten formuleren voor bestuurlijke discussies over dit thema.