Factsheet: Toezicht in het sociaal domein

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2016

Algemeen overzicht van het toezicht in de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet en de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. 
Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.