Derde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)

Organisatie: 
Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft haar derde voortgangsrapportage opgeleverd aan minister Plasterk (BZK). De TSD is in september 2014 door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. De commissie kiest voor een aanmoedigende rol richting gemeenten als gesprekspartner en wil een bijdrage geven aan het trekken van lessen uit zowel positieve ervaringen als knelpunten. De commissie rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de vier direct betrokken ministeries (BZK, VWS, SZW en V&J) , gemeenten en de VNG zitting hebben. 

  • Zie ook het persbericht over deze 3e rapportage van de TSD